Til forsiden Kontakt Udskriv siden SitemapBeskrivelse af kursus i teknisk tysk afholdt for HK Danmark

Teknisk tysk – hvor svært kan det være? Det kan være faktisk være ret svært, hvis man intet kendskab har til den aktuelle teksts sagsområde og ikke har nogen referenceramme til at placere udtryk som f.eks. ”Rohlinge für Nockenwellen” eller ”Kolbenbolzenbuchsen” i – her autotekniske termer. De leksikalske problemer udgør én udfordring, men også den tunge syntaks, som præger et indholdsmættet sprog, kan gøre, at en tekst umiddelbart virker utilnærmelig. På kurset vil deltagerne få redskaber til at angribe tyske tekniske tekster og opløse de tunge led for at dechifrere indholdet. Det er en intellektuel udfordring som at løse sudoko eller kryds og tværs, og bagefter kommer den kreative proces: at give indholdet form på dansk uden at vride sprogkonventionerne for meget, eller at teksten kommer til at lyde oversat.

Teknisk tysk har næppe sin egen grammatik, men dog sin egen distinkte stil, som er vigtig at identificere såvel for at kunne producere et autentisk teknisk tysk som for at kunne afkode og gengive indholdet dækkende på dansk. På kurset vil der blive arbejdet med opløsning og oversættelse af tunge konstruktioner og led, ligesom der tages fat på fælder, false friends og tilbagevendende problemer. Med en lang række eksempler og øvelser fra underviserens beskæftigelse med teknisk tysk gennem 10 år vil kurset være meget praksisorienteret. Medbring derfor pc og ordbøger (evt. elektroniske). Der vil i mindre omfang også være oversættelsesøvelser fra dansk til tysk, og i det omfang tiden tillader det, vil cases og sproglige ”nødder” af almen karakter fra deltagernes daglige arbejde også blive taget under behandling.

Deltagerforudsætninger: Et solidt kendskab til standardtysk og nogen erfaring i at udtrykke sig i skriftligt tysk. Niveauet svarer til bachelor i tysk.

Underviser: Søren Germann (52) er cand.mag. i tysk og virksomhedskommunikation og har arbejdet med teknisk oversættelse siden 2001, fra 2005 som selvstændig. Fagligt ligger tyngden på oversættelse af tysksproget dokumentation til lastbiler, busser, landbrugsmaskiner, elværktøj, industrimaskiner, -robotter og -anlæg m.v. Søren har desuden undervist i sprog på flere niveauer.

   
     

 GERMANN tekst & sprog | Linkager 14 | DK-7300 Jelling | Tlf.: +45 7587 2856 | E-mail: germann@jellingnet.dk