Til forsiden Kontakt Udskriv siden SitemapTolkning - jeg står på spring

Hvis du i samtalesituationen konstant må ty til ordbogen eller bruge alt for lange sproglige omveje, vil
samtalen kvæles. Hvor standardsproget ikke rækker længere, og du mangler ord for 'Kolbenbolzenbuchse', 'Datenfernübertragung' osv. træder jeg til.

Det være sig ved besøg af tyske kunder, en produktpræsentation eller på messestanden. Jeg tilbyder
konsekutiv tolkning*) inden for standardsprog og teknisk sprog. For emner af økonomisk og juridisk karakter
henvises til en translatør.

Tolkeopgaven kræver ud over sproglige færdigheder, indlevelse og situationsfornemmelse også en vis
indsigt i emnet, for at kommunikationen skal lykkes. Det er derfor en god ide at kontakte mig i god tid,
så jeg har mulighed for at orientere mig om det specifikke emne.
Kontakt mig for at forhøre om mulighederne.

*) Ved konsekutiv tolkning forstås mundtlig oversættelse, hvor den talende holder pause,
mens tolken oversætter det netop sagte; modsat simultan tolkning, der foregår samtidigt.

 
     


GERMANN tekst & sprog | Linkager 14 | DK-7300 Jelling | Tlf.: +45 7587 2856 | E-mail: germann@jellingnet.dk